מטופלים מספרים כיצד הרגישו לאחר הטיפול של אורן זריף