האם הגוף שלנו מתוכנת לרפא את עצמו ואיך ניתן לעשות את זה?